LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 26/8/2019

00:15: Giao thông cộng đồng: 00:30: Phim truyện: Hạnh phúc trở về (phim Trung Quốc – tập 21) 01:20: Sắc màu cuộc sống: 01:35: Ca nhạc : Đêm nhạc Đào Hữu Thi 02:10: Khi chàng…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 26/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Giọng ca bí ẩn: 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Bắt gặp tình yêu (phim Trung Quốc – tập 29) 03:00: Nhanh như chớp: 04:15: Phim truyện:  Vì…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 25/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện:  Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 6) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện:  Bắt gặp tình yêu (phim Trung…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 25/8/2019

00:30: Phim truyện: Hạnh phúc trở về (phim Trung Quốc – tập 21) 01:15: Sắc màu cuộc sống: 01:35: Ca nhạc: Thu Hà Nội 02:05: Ca sĩ bí ẩn: 03:00: Phim truyện: Ông trùm đá…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 24/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 5) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện:  Bắt gặp tình yêu (phim Trung…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 24/8/2019

00:30: Phim truyện: Hạnh phúc trở về (phim Trung Quốc – tập 20) 01:15: Sắc màu cuộc sống: 01:40: Ca nhạc: Màu hoa đỏ 02:10: Văn hóa sự kiện: Khúc tráng ca hai chiều tổ…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 23/8/2019

00:30: Phim truyện: Hạnh phúc trở về (phim Trung Quốc – tập 19) 01:15: Sắc màu cuộc sống: 01:40: Ca nhạc: Đêm nhạc Lam Phương 02:10: Đẹp và phong cách: Làm đẹp cùng mẫu nhí…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 23/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện:  Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 4) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Bắt gặp tình yêu (phim…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 22/8/2019

00:15: Văn hóa sống: Thói vô trách nhiệm 00:30: Phim truyện: Hạnh phúc trở về (phim Trung Quốc – tập 18) 01:15: Sắc màu cuộc sống: 01:40: Ca nhạc: Mắt lá 02:10: Vì sức khỏe…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 22/8/2019

00:15: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện:  Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 3) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Bắt gặp tình yêu (phim Trung Quốc – tập 25)…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools