LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 26/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Giọng ca bí ẩn: 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Bắt gặp tình yêu (phim Trung Quốc – tập 29) 03:00: Nhanh như chớp: 04:15: Phim truyện:  Vì…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 25/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện:  Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 6) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện:  Bắt gặp tình yêu (phim Trung…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 24/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 5) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện:  Bắt gặp tình yêu (phim Trung…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 23/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện:  Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 4) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Bắt gặp tình yêu (phim…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 22/8/2019

00:15: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện:  Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 3) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Bắt gặp tình yêu (phim Trung Quốc – tập 25)…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 21/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện:  Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 2) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Bắt gặp tình yêu (phim Trung Quốc – tập 24)…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 20/8/2019

00:00: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện:  Dưới cờ đại nghĩa (phim Việt Nam – tập 1) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Bắt gặp tình yêu (phim…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 19/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Giọng ca bí ẩn: 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Bắt gặp tình yêu (phim Trung Quốc – tập 22) 03:00: Nhanh như chớp: 04:15: Phim truyện:  Vì…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 18/8/2019

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 17/8/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Những đứa con thành phố (phim Việt Nam – tập 13) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện:  Bắt gặp tình yêu (phim…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools