Lịch Phát Sóng HTV Thể Thao

Lịch Phát Sóng HTV Thể Thao cập nhật Lịch Truyền Hình HTV Thể Thao hôn nay, ngày mai, Lịch tivi HTV nhanh nhất. Lịch phát sóng HTV Thể Thao…htv the thao

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 21/10/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 21/10/2019

05:00 THỂ DỤC BUỔI SÁNG 05:10 TẠP CHÍ QUYỀN ANH 05:25 NHẬT KÍ THỂ THAO 06:00 BẢN TIN SÁNG 06:05 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ V-LEAGUE 08:00 KHỎE VÀ...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 20/10/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 20/10/2019

05:35 NHẬT KÍ THỂ THAO 06:00 BẢN TIN SÁNG 06:05 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ HÀ LAN 08:00 TẠP CHÍ CẦU LÔNG 08:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 19/10/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 19/10/2019

00:00 BẢN TIN 365 00:15 CHIẾN BINH ĐỊA HÌNH 00:45 TẠP CHÍ CẦU LÔNG 01:30 NHẬT KÍ THỂ THAO 02:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI VÕ THUẬT ONE CHAMPIONSHIP 05:00 THỂ...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 18/10/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 18/10/2019

00:00 BẢN TIN 365 00:15 CHIẾN BINH ĐỊA HÌNH 00:45 TẠP CHÍ CẦU LÔNG 01:30 NHẬT KÍ THỂ THAO 02:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI VÕ THUẬT ONE CHAMPIONSHIP 05:00 THỂ...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 17/10/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 17/10/2019

00:00 CHIẾN BINH ĐỊA HÌNH 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG RỔ THẾ GIỚI 02:00 NHẬT KÍ THỂ THAO 02:35 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 16/10/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 16/10/2019

00:00 CHIẾN BINH ĐỊA HÌNH 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI CẦU LÔNG TRUNG QUỐC OPEN 2019 02:15 NHẬT KÍ THỂ THAO 02:40 TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU: U22...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 15/10/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 15/10/2019

00:00 CHIẾN BINH ĐỊA HÌNH 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG RỔ THẾ GIỚI 02:00 NHẬT KÍ THỂ THAO 02:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI VÕ THUẬT...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 14/10/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 14/10/2019

00:00 Chiến binh địa hình 00:30 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải cầu lông Trung Quốc Open 2019 02:15 Nhật kí thể thao 02:40 Câu lạc bộ thể thao: Tường thuật Giải...

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 13/10/2019

Lịch phát sóng HTV Thể Thao ngày 13/10/2019

00:00 CHIẾN BINH ĐỊA HÌNH 00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG ĐÁ HÀ LAN 02:10 NHẬT KÍ THỂ THAO 02:35 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO: TƯỜNG THUẬT GIẢI BÓNG RỔ...