LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng HTV4 ngày 26/8/2019

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Nhìn ra thế giới 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống 06:30 Làng quê trong tôi 07:00 Câu chuyện từ trái tim 07:15…

Thích

Lịch phát sóng HTV4 ngày 25/8/2019

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 06:15 CUỘC SỐNG QUANH TA 06:30 BẠN MUỐN HẸN HÒ 07:00 MƯỜI NGUYÊN TẮC BẢO VỆ GIA ĐÌNH 07:15 BẢN TIN 60S 08:00…

Thích

Lịch phát sóng HTV4 ngày 24/8/2019

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 CA NHẠC 06:15 SỨC BẬT – SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP 06:50 HÃY BỎ RÁC ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH 07:15 BẢN TIN 60S…

Thích

Lịch phát sóng HTV4 ngày 23/8/2019

THỂ THAO VÀ CUỘC SỐNG 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 PHIM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 06:15 HÌNH HIỆU KÊNH 06:15 THƠ 06:50 HẠN CHẾ RÁC NI LÔNG 07:15 BẢN TIN 60S 08:00 PHIM…

Thích

Lịch phát sóng HTV4 ngày 22/8/2019

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 THAY ĐỔI GÓC NHÌN 06:30 CHÍNH SÁCH ĐỜI SỐNG 06:50 BẢO VỆ CON TRẺ 07:15 BẢN TIN 60S 08:00 PHIM TÀI LIỆU…

Thích

Lịch phát sóng HTV4 ngày 21/8/2019

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI 06:15 HÀNH TRÌNH ẨM THỰC VIỆT NAM 06:50 NĂM NGÓN TAY 07:15 BẢN TIN 60S 08:00 PHIM…

Thích

Lịch phát sóng HTV4 ngày 20/8/2019

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 DI SẢN THẾ GIỚI 06:15 CHÍNH SÁCH ĐỜI SỐNG 06:30 KIẾN THỨC CUỘC SỐNG 06:50 KÝ SỰ 07:15 NGUYÊN TẮC RIÊNG TƯ…

Thích

Lịch phát sóng HTV4 ngày 19/8/2019

05:00 Sống khỏe – Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Nhìn ra thế giới 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống 06:30 Làng quê trong tôi 07:00 Câu chuyện từ trái tim 07:15…

Thích

Lịch phát sóng HTV4 ngày 18/8/2019

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 06:15 CUỘC SỐNG QUANH TA 06:30 BẠN MUỐN HẸN HÒ 07:00 MƯỜI NGUYÊN TẮC BẢO VỆ GIA ĐÌNH 07:15 BẢN TIN 60S 08:00…

Thích

Lịch phát sóng HTV4 ngày 17/8/2019

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 CA NHẠC 06:15 SỨC BẬT – SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP 06:50 HÃY BỎ RÁC ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH 07:15 BẢN TIN 60S…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools