LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng THVL1 ngày 27/8/2019

01:30Ký sự pháp đình 01:50Xây dựng Đảng 02:05Chuyên đề kinh tế 02:20Thế giới giải trí 02:40Không gian xanh 03:00Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.33 03:45Giải trí truyền hình: Kỳ tài lộ diện 2019…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 ngày 26/8/2019

01:30Quyền năng phái đẹp 01:50Ký sự truyền hình: Bên dòng Xà No – Tập 1 02:05Nhịp sống đồng bằng 02:20Nhìn ra thế giới 02:40Thần tài gõ cửa 03:10Vợ tôi là số 1 03:45Giải trí truyềnhình:…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL1 ngày 25/8/2019

01:30Chuyến xe nhân ái 01:50Sức khỏe của bạn 02:05Chuyện hôm nay 02:20Tạp chí khoa học 02:40Nhìn ra thế giới 03:00Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.33 03:45Giải trí truyền hình: Thử tài siêu nhí…

2 Thích

Lịch phát sóng THVL1 ngày 24/8/2019

01:30Chuyện cảnh giác 01:50Chuyện hôm nay 02:05Phóng sự 02:20Thế giới động vật 02:40Thế giới giải trí 03:00Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.32 03:45Giải trí truyền hình: Duyên dáng Bolero 2019 05:30Chuyên đề kinh…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL1 ngày 23/8/2019

01:30Thắp sáng niềm tin 01:50Đời sống pháp luật 02:05Phóng sự 02:20Nhìn ra thế giới 02:40Ẩm thực nước ngoài 03:00Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.31 03:45Giải trí truyền hình: Người kể chuyện tình 2019…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 ngày 22/8/2019

01:30Trái tim nhân ái 01:50Nông nghiệp bền vững 02:05Quốc phòng toàn dân 02:20Nhìn ra thế giới 02:40Không gian xanh 03:00Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.30 03:45Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 ngày 21/8/2019

01:30Chuyện cảnh giác 01:50Ký sự truyền hình: Thăm lại vườn chim Bạc Liêu 02:05Nông thôn ngày nay 02:20Ẩm thực nước ngoài 02:40Thế giới động vật 03:00Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.29 03:45Giải trí…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 ngày 20/8/2019

Phim Việt Nam: Con gái bố già – T.32-33 00:00 Ký sự pháp đình 01:30 Xây dựng Đảng 01:50 Chuyên đề Kinh tế 02:05 Thế giới giải trí 02:20 Không gian xanh 02:40 Phim Việt…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 ngày 19/8/2019

01:30 Quyền năng phái đẹp 01:50 Ký sự truyền hình: Thăm lại vườn chim Bạc Liêu 02:05 Nhịp sống đồng bằng 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Thần tài gõ cửa 03:10 Vợ tôi là…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 ngày 18/8/2019

01:30 Chuyến xe nhân ái 01:50 Sức khỏe của bạn 02:05 Chuyện hôm nay 02:20 Tạp chí khoa học 02:40 Nhìn ra thế giới 03:00 Phim Việt Nam: Tình mẫu tử – T.26 03:45 Giải…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools