Lịch Phát Sóng THVL3

Lịch Phát Sóng THVL3 cập nhật Lịch Truyền Hình THVL3 hôn nay, ngày mai, Lịch tivi THVL3 nhanh nhất. Lịch phát sóng THVL3 – Vĩnh Long TV…lich phat song thvl3

Lịch phát sóng THVL3 ngày 22/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 22/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.1 01:25Tạp chí khoa học 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.205 02:30Xây dựng Đảng 02:45Chuyên đề kinh tế 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 21/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 21/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Dâu trăm họ – T.1 01:25Tạp chí khoa học 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.205 02:30Xây dựng Đảng 02:45Chuyên đề kinh tế 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 20/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 20/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – T.32 01:25Nhìn ra thế giới 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.203 02:30Phóng sự 02:45Nông thôn ngày nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 19/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 19/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – T.31 01:25Thế giới động vat 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.202 02:30Phóng sự 02:45Nông nghiệp bền vững 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 18/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 18/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – T.30 01:25Ẩm thực nước ngoài 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.201 02:30Sức khỏe của bạn 02:45Chuyện hôm nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 17/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 17/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – T.29 01:25Thế giới giải trí 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.200 02:30Đời sống pháp luật 02:45Quốc phòng toàn dân 03:00Phim Ấn Độ:...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 16/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 16/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – T.28 01:25Nhìn ra thế giới 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.199 02:30Nông nghiệp bền vững 02:45Nông thôn ngày nay 03:00Phim Ấn Độ:...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 15/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 15/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – T27 01:25Tạp chí khoa học 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.198 02:30Xây dựng Đảng 02:45Chuyên đề kinh tế 03:00Phim Ấn Độ: Vợ...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 14/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 14/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – T.26 01:30Thế giới động vật 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.197 02:30Nhịp sống đồng bằng 02:45Đời sống pháp luật 03:00Phim Ấn Độ:...

Lịch phát sóng THVL3 ngày 13/10/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 13/10/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – T.25 01:25Nhìn ra thế giới 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.196 02:30Phóng sự 02:45Nông thôn ngày nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi...