LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng THVL3 ngày 27/8/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say – T.7 01:25Ẩm thực nước ngoài 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.149 02:30Xây dựng Đảng 02:45Chuyên đề kinh tế 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 ngày 26/8/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say – T.6 01:30Thế giới động vật 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.148 02:30Nhịp sống đồng bằng 02:45Đời sống pháp luật 03:00Phim Ấn Độ: Vợ…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 ngày 25/8/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say – T.5 01:25Nhìn ra thế giới 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.147 02:30Phóng sự 02:45Nông thôn ngày nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi là…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 ngày 24/8/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say – T.4 01:25Không gian xanh 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.146 02:30Phóng sự 02:45Nông nghiệp bền vững 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi là cảnh…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 ngày 23/8/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say – T.3 01:25Ẩm thực nước ngoài 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.145 02:30Sức khỏe của bạn 02:45Chuyện hôm nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 ngày 22/8/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Không cần soái ca – T.4 01:30Thế giới động vật 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.113 02:30Nhịp sống đồng bằng 02:45Đời sống pháp luật 03:00Phim Ấn Độ: Vợ…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 ngày 21/8/2019

00:00Ca nhạc 00:40Phim Việt Nam: Tía ơi đừng say – T.1 01:25Không gian xanh 01:45Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.143 02:30Nông nghiệp bền vững 02:45Nông thôn ngày nay 03:00Phim Ấn Độ: Vợ tôi…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 ngày 20/8/2019

Ca nhạc 00:00 Phim Việt Nam: Không cần soái ca – T.33 00:40 Tạp chí khoa học 01:25 Phim Đài Loan: Đại thời đại -T.142 01:45 Xây dựng Đảng 02:30 Chuyên đề Kinh tế 02:45…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 ngày 19/8/2019

00:00 Ca nhạc 00:40 Phim Việt Nam: Không cần soái ca – T.32 01:30 Thế giới động vật 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.141 02:30 Nhịp sống đồng bằng 02:45 Đời sống…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 ngày 18/8/2019

00:00 Ca nhạc 00:40 Phim Việt Nam: Không cần soái ca – T.31 01:25 Nhìn ra thế giới 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.140 02:30 Phóng sự 02:45 Nông thôn ngày nay…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools