LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng THVL4 ngày 27/8/2019

00:00Ký sự miền Tây: Vĩnh Long- đất sử tình người –T.12 00:20Nhìn ra thế giới 00:40Ẩm thực nước ngoài 01:00Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.19 01:45Nông nghiệp bền vững 02:00Giải trí truyền…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 ngày 26/8/2019

00:00Ký sự miền Tây: Vĩnh Long- đất sử tình người – T.11 00:20Ẩm thực nước ngoài 00:40Nhìn ra thế giới 01:00Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.18 01:45Ký sự truyền hình 02:00Xây dựng…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 ngày 25/8/2019

00:00Nhịp sống đồng bằng: Muà ấu Lấp Vò 00:20Không gian xanh 00:40Tạp chí khoa học 01:00Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.17 01:45Phim tài liệu 02:00Đời sống pháp luật 02:15Giải trí truyền hình:…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL4 ngày 24/8/2019

00:00Ký sự truyền hình: Sống ở cửa sông-T.9 00:20Nhìn ra thế giới 00:40Ẩm thực nước ngoài 01:00Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.16 01:45Phóng sự 02:00Chuyên đề kinh tế 02:15Giải trí truyền hình:…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 ngày 23/8/2019

00:00Ký sự truyền hình: Sống ở cửa sông – T.8 00:20Thế giới động vật 00:40Ẩm thực nước ngoài 01:00Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.15 01:45Phóng sự 02:00Chuyện hôm nay 02:15Giải trí truyền…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 ngày 22/8/2019

00:00Ký sự truyền hình: Sống ở cửa sông-T.7 00:20Không gian xanh 00:40Nhìn ra thế giới 01:00Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.14 01:45Sức khỏe của bạn 02:00Quốc phòng toàn dân 02:15Giải trí truyền…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 ngày 21/8/2019

00:00Ký sự miền Tây: Vĩnh Long- đất sử tình người –T.10 00:20Tạp chí khoa học 00:40Thế giới động vat 01:00Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.13 01:45Đời sống pháp luật 02:00Nông thôn ngày…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 ngày 20/8/2019

Ký sự miền Tây: Vĩnh Long- đất sử tình người –T.9 00:00 Nhìn ra thế giới 00:20 Ẩm thực nước ngoài 00:40 Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.12 01:00 Nông nghiệp bền…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 ngày 19/8/2019

00:00 Ký sự miền Tây: Vĩnh Long- đất sử tình người – T.8 00:20 Ẩm thực nước ngoài 00:40 Nhìn ra thế giới 01:00 Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.11 01:45 Ký…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 ngày 18/8/2019

00:00 Nhịp sống đồng bằng: Nghề nuôi trâu ở Hồng Ngự 00:20 Không gian xanh 00:40 Tạp chí khoa học 01:00 Phim Việt Nam: Đi qua mùa mưa – T.10 01:45 Phim tài liệu 02:00…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools