Lịch Phát Sóng An Giang TV

Lịch Phát Sóng An Giang TV cập nhật Lịch Truyền Hình An Giang TV hôn nay, ngày mai, Lịch tivi An Giang TV nhanh nhất. Lịch phát sóng An Giang TV

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 25/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 25/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Trải nghiệm cuối tuần 00g55 Ca cổ:NSUT Hoàng Nhất 01g30 Phim truyện Việt Nam:Hợp đồng định mệnh – Tập 15 và 16 02g55 Ca nhạc 03g35 Quý bà giỏi giang...

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 24/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 24/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 CM Sức khỏe và cuộc sống 00g55 Giải trí nước ngoài 01g20 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh- Tập 13 và 14 02g45 M4U 03g15 Phim truyện Trung...

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 23/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 23/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Địa chí An Giang 00g55 Siêu thị cười: Chuyện không ngờ 01g25 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh – Tập 11 và 12 02g55 Ca cổ theo yêu...

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 22/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 22/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Chuyên mục: Giáo dục và đào tạo 00g55 Ca cổ: An Giang nhớ Bác Tôn 01g25 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh – Tập 9 và 10 03g00...

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 21/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 21/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Nét đẹp giữa đời thường 01g10 Giải trí nước ngoài 01g35 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh- tập 7 và 8 03g05 Ca nhạc 03g45 Giai điệu VPOP...

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 20/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 20/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Trải nghiệm cuối tuần 00g55 Siêu thị cười: Chuyện không ngờ 01g25 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh- tập 5 và 6 02g50 Dòng thời gian 03g20 Phim...

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 19/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 19/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Địa chí An Giang 00g55 Biết để làm đúng 01g10 Món ngon cuối tuần 01g25 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh – Tập 3,4 03g15 Ca nhạc 03g35...

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 11/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Trải nghiệm cuối tuần 00g55 Ca cổ: Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương 01g25 Phim truyện Việt Nam: Những đứa con biệt động Sài Gòn – Phần 2 – Tập...

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 10/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 10/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Chuyên mục Sức khỏe và cuộc sống 00g55 Giải trí nước ngoài 01g20 Phim truyện Việt Nam: Những đứa con biệt động Sài Gòn – Phần 2 – Tập 20...

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 9/8/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 9/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Địa chí An Giang 00g55 Kính đa tròng: Người tốt bụng 01g10 Phim truyện Việt Nam: Những đứa con biệt động Sài Gòn – Phần 2 – Tập 18 &...