LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 25/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Trải nghiệm cuối tuần 00g55 Ca cổ:NSUT Hoàng Nhất 01g30 Phim truyện Việt Nam:Hợp đồng định mệnh – Tập 15 và 16 02g55 Ca nhạc 03g35 Quý bà giỏi giang 03g55…

Thích

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 24/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 CM Sức khỏe và cuộc sống 00g55 Giải trí nước ngoài 01g20 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh- Tập 13 và 14 02g45 M4U 03g15 Phim truyện Trung Quốc:…

Thích

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 23/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Địa chí An Giang 00g55 Siêu thị cười: Chuyện không ngờ 01g25 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh – Tập 11 và 12 02g55 Ca cổ theo yêu cầu…

Thích

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 22/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Chuyên mục: Giáo dục và đào tạo 00g55 Ca cổ: An Giang nhớ Bác Tôn 01g25 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh – Tập 9 và 10 03g00 Phong…

Thích

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 21/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Nét đẹp giữa đời thường 01g10 Giải trí nước ngoài 01g35 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh- tập 7 và 8 03g05 Ca nhạc 03g45 Giai điệu VPOP 04g15…

Thích

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 20/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Trải nghiệm cuối tuần 00g55 Siêu thị cười: Chuyện không ngờ 01g25 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh- tập 5 và 6 02g50 Dòng thời gian 03g20 Phim truyện…

Thích

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 19/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Địa chí An Giang 00g55 Biết để làm đúng 01g10 Món ngon cuối tuần 01g25 Phim truyện Việt Nam: Hợp đồng định mệnh – Tập 3,4 03g15 Ca nhạc 03g35 Phim…

Thích

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 11/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Trải nghiệm cuối tuần 00g55 Ca cổ: Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương 01g25 Phim truyện Việt Nam: Những đứa con biệt động Sài Gòn – Phần 2 – Tập 22…

Thích

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 10/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Chuyên mục Sức khỏe và cuộc sống 00g55 Giải trí nước ngoài 01g20 Phim truyện Việt Nam: Những đứa con biệt động Sài Gòn – Phần 2 – Tập 20 &…

Thích

Lịch phát sóng An Giang TV ngày 9/8/2019

00g30 Ca nhạc 00g45 Địa chí An Giang 00g55 Kính đa tròng: Người tốt bụng 01g10 Phim truyện Việt Nam: Những đứa con biệt động Sài Gòn – Phần 2 – Tập 18 & 19…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools