Lịch Phát Sóng Bắc Giang TV

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 23/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 23/8/2019

5:30 Thể dục buổi sáng 5:50 Bản tin Sức khỏe 6:00 Bắc Giang ngày mới 6:25 Niềm tin cổ tích 6:30 Truyền hình An ninh Bắc Giang 6:45 Phim truyện Nghiêng nghiêng dòng nước...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 22/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 22/8/2019

5:30 Thể dục buổi sáng 5:50 Bản tin Sức khỏe 6:00 Bắc Giang ngày mới 6:25 Niềm tin cổ tích 6:30 Cải cách hành chính TP Bắc Giang – Điểm sáng trong thực hiện...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 21/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 21/8/2019

5:30 Thể dục buổi sáng 5:50 Bản tin Sức khỏe 6:00 Bắc Giang ngày mới 6:25 Niềm tin cổ tích 6:30 Chính sách mới – Quyết định mới 6:35 HĐND với cử tri Quản...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 20/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 20/8/2019

5:30 Thể dục buổi sáng 5:50 Bản tin Sức khỏe 6:00 Bắc Giang ngày mới 06:26 Niềm tin cổ tích 06:31 Trang truyền hình địa phương 06:46 Phim truyện Nghiêng nghiêng dòng nước –...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 11/8/2019

5:30 Thể dục buổi sáng 5:50 Bản tin Sức khỏe 6:00 Bắc Giang ngày mới 6:25 Niềm tin cổ tích 6:30 Tạp chí Nông nghiệp Nông thôn Bảo vệ và phát triển rừng tự...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 7/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 7/8/2019

5:30 Thể dục buổi sáng 5:50 Bản tin Sức khỏe 6:00 Bắc Giang ngày mới 6:25 Niềm tin cổ tích 6:30 Chính sách mới – Quyết định mới 6:35 HĐND với cử tri Xử...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 6/8/2019

05:28 Thể dục buổi sáng 05:49 Bản tin Sức khỏe 05:59 Bắc Giang ngày mới 06:28 Niềm tin cổ tích 06:32 Trang truyền hình địa phương 06:48 Phim truyện Nghiêng nghiêng dòng nước –...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 5/8/2019

05:28 Thể dục buổi sáng 05:48 Bản tin Sức khỏe 05:59 Bắc Giang ngày mới 06:27 Niềm tin cổ tích 06:32 Các vấn đề xã hội Lập lại trật tự đô thị ở Thành...