LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

ịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 23/8/2019

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Nhịp cầu y tế 07:20 Xứng danh bộ đội cụ Hồ 07:30 An toàn đời sống 07:40Phim…

Thích

Lịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 22/8/2019

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Nhịp cầu y tế 07:20Học Bác mỗi ngày 07:25Tiểu phẩm TBK 07:35Điểm tin văn nghệ thể thao…

Thích

Lịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 21/8/2019

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Nhịp cầu y tế 07:20Bản tin nông nghiệp 07:30Trang truyền hình huyện Chợ Đồn 07:40Phim truyệnBên nhau…

Thích

Lịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 20/8/2019

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Nhịp cầu y tế 07:20 Công nghệ và cuộc sống 07:30Tạp chí kinh tế 07:45Phim truyệnBên nhau…

Thích

Lịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 11/8/2019

Thích

Lịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 7/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 7/8/2019

Thích

Lịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 6/8/2019

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Nhịp cầu y tế 07:20Công nghệ và cuộc sống 07:25Tạp chí kinh tế 07:45Phim truyệnCanh bạc hoàng…

Thích

Lịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Kạn TV ngày 5/8/2019

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools