Lịch Phát Sóng Bắc Ninh TV

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 25/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 25/8/2019

00:01 SÂN CHƠI: Sau giờ thứ 8 -Vòng Chung kết 01:15 TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ 01:45 PHÓNG SỰ: Câu chuyện vườn Cò 02:00 PHIM VIỆT NAM: Thiếu gia nhà nghèo (Tập 23+24) 03:30...

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 24/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 24/8/2019

00:01 THI GIỌNG HÁT HAY DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH VÒNG CHUNG KẾT 02:10 PHIM VIỆT NAM: Thiếu gia nhà nghèo (Tập 21+22) 03:40 VIỆT NAM ĐNCN: Biển và đảo Việt Nam –P3...

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 23/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 23/8/2019

00:01 PHIM TÀI LIỆU: Bắc Ninh quan tâm đến nghệ nhân Dân ca Quan họ 00:30 TOẠ ĐÀM: Đảng bộ huyện Tiên Du, học và làm theo lời Bác Hồ dạy 01:30 THÔNG TIN...

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 22/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 22/8/2019

00:01 PHIM TÀI LIỆU: Phòng không không quân chính quy hiện đại 00:30 VIỆT NAM ĐNCN: Biển và đảo Việt Nam –P1 01:00 THÔNG TIN ÂM NHẠC: Những MV triệu likes trong làng nhạc...

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 21/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 21/8/2019

00:01 PHIM TÀI LIỆU: Đại tướng Võ Nguyên Giáp-P2 00:50 TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SỸ 01:20 TOẠ ĐÀM: Đảng bộ Khối Các cơ quan DN tỉnh học và làm theo lời Bác hồ dạy...

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 20/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 20/8/2019

00:01 PHIM TÀI LIỆU: Đại tướng Võ Nguyên Giáp-P1 00:50 VIỆT NAM ĐNCN: Hoàng Sa mưa cửa bạc 01:15 CA NHẠC QUỐC TẾ: Những thành viên ‘spoiler’ chính hiệu trong các nhóm nhạc Kpop...

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 11/8/2019

00:01 SÂN CHƠI: Sau giờ thứ 8, vòng Chung kết năm 01:00 TOẠ ĐÀM: Công lý và trái tim 01:45 CÁC VẤN ĐỀ XH: Chăm lo người nhiễm chất da cam trách nhiệm của...

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 7/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 7/8/2019

00:00 PHIM TRUNG QUỐC: Tào Tháo (Tập 35) 00:00 PHÓNG SỰ: Tự hào trang sử 65 năm giải phóng thành phố Bắc Ninh 00:00 BẢN TIN THỂ THAO 00:01 PHIM TÀI LIỆU: Người Việt...

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 6/8/2019

0:00 PHIM TRUNG QUỐC: Tào Tháo (Tập 35) 00:01 PHIM TÀI LIỆU: Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện 00:30 TOẠ ĐÀM: Hình tượng văn học trong Dân ca Quan họ...

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Bắc Ninh TV ngày 5/8/2019

00:01 ĐIỂM HẸN VĂN HÓA: Thăm di tích Đền làng Hòa Đình 00:30 PHOENIX CUỐI TUẦN SỐ 42 02:00 PHIM VIỆT NAM: Trả giá (Tập 25+26) 03:30 VIỆT NAM ĐNCN: Khu di tích Truông...