Lịch Phát Sóng Bến Tre TV

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 21/8/2019

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 21/8/2019

5:28 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:30 Hài kịch 5:50 Ẩm thực xứ dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Đời sống đa màu: Phong cách 6:35 Chuyên mục Chuyện nông...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 20/8/2019

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 20/8/2019

5:28 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:30 Hài kịch 5:50 Ẩm thực xứ dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Cây thuốc quanh ta 6:35 Chuyên mục Pháp luật & đời...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 11/8/2019

5:28 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:30 Hài kịch 5:50 Hành trình xứ dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Ký sự miền Chapi-T2 6:35 CM An toàn giao thông 6:50...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 7/8/2019

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 7/8/2019

5:28 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:30 Hài kịch 5:50 Ẩm thực xứ dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Đời sống đa màu: Học nghề 6:35 CM Chuyện nông thôn...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 6/8/2019

5:28 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:30 Hài kịch 5:50 Ẩm thực xứ dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Cây thuốc quanh ta 6:35 CM Pháp luật & đời sống...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 5/8/2019

5:28 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:30 Hài kịch 5:50 Ẩm thực xứ dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Chuyện đàn ông 6:35 CM Khoa học công nghệ 6:50 Thông...