Lịch Phát Sóng Bình Định TV

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 11/8/2019

06h00 Thời sự BTV 06h30 Ca nhạc 07h00 Phim truyện Cuộc chiến tường vi – Tập 12 07h45 Phim truyện Việt Nam Đất mặn- Tập 42 08h30 Khám phá thế giới 08h55 Văn nghệ...

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 7/8/2019

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 7/8/2019

6h00 Thời sự BTV 06h30 Ca nhạc 07h00 Phim truyện: Cuộc chiến tường vi (T.9) 07h45 Phim truyện VN: Đất mặn (T.39) 08h30 Phổ biến kiến thức pháp luật 08h45 Khám phá thế giới...

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 6/8/2019

06h00 Thời sự BTV 06h30 Ca nhạc 07h00 Phim truyện: Cuộc chiến tường vi (T.8) 07h45 Phim truyện VN: Đất mặn (T.38) 08h30 Phổ biến kiến thức pháp luật 08h45 Khám phá thế giới...

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 5/8/2019

06h00 Thời sự BTV 06h30 Ca nhạc 07h00 Phim truyện: Cuộc chiến tường vi (T.7) 07h45 Phim truyện VN: Đất mặn (T.37) 08h30 Phổ biến kiến thức pháp luật 08h45 Khám phá thế giới...