Lịch Phát Sóng Bình Dương TV

Lịch phát sóng BTV1 Bình Dương TV ngày 20/8/2019

Lịch phát sóng BTV1 Bình Dương TV ngày 20/8/2019

5:00 Nhịp đập thế giới 5:20 Ca nhạc Đảo xa thân yêu 5:45 An ninh Bình Dương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Xây dựng Đảng 6:50 Tuổi trẻ Bình Dương Tín hiệu vui...

Lịch phát sóng BTV3 Bình Dương TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng BTV3 Bình Dương TV ngày 11/8/2019

5:35 Yoga 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Mỹ nhân vào bếp 6:50 Đường lên thành phố 7:20 Cuộc sống muôn màu 7:30 Phim Việt Nam Nghiêng nghiêng dòng nước – tập 17 8:30...

Lịch phát sóng BTV2 Bình Dương TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng BTV2 Bình Dương TV ngày 11/8/2019

5:05 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự truyền hình Ký sự biển đảo – tập 51 6:55 Trên...

Lịch phát sóng BTV1 Bình Dương TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng BTV1 Bình Dương TV ngày 11/8/2019

5:00 Nhịp đập thế giới 5:20 Ca nhạc Ngày hội mùa 5:45 Dân số và Phát triển Những điều cần biết để có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn 6:00 Bình Dương...

Lịch phát sóng BTV3 Bình Dương TV ngày 7/8/2019

Lịch phát sóng BTV3 Bình Dương TV ngày 7/8/2019

5:35 Yoga 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Mỹ nhân vào bếp 6:50 Đường lên thành phố 7:20 Cuộc sống muôn màu 7:30 Phim Việt Nam Nghiêng nghiêng dòng nước – tập 13 8:30...

Lịch phát sóng BTV2 Bình Dương TV ngày 7/8/2019

Lịch phát sóng BTV2 Bình Dương TV ngày 7/8/2019

5:05 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự truyền hình Ký sự biển đảo – tập 49 6:55 Hành...

Lịch phát sóng BTV1 Bình Dương TV ngày 7/8/2019

Lịch phát sóng BTV1 Bình Dương TV ngày 7/8/2019

5:00 Nhịp đập thế giới 5:20 Ca nhạc Cảm xúc thời gian 5:45 Quốc phòng toàn dân 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 An toàn giao thông 6:50 Khoa học và đời sống ứng...

Lịch phát sóng Bình Dương TV 1 ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Bình Dương TV 1 ngày 6/8/2019

5:00 Nhịp đập thế giới 5:20 Ca nhạc Bài ca người lính đảo 5:45 An ninh Bình Dương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Xây dựng Đảng 6:50 Tuổi trẻ Bình Dương 7:05 Phim...

Lịch phát sóng Bình Dương TV 1 ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Bình Dương TV 1 ngày 5/8/2019

5:00 Nhịp đập thế giới 5:20 Ca nhạc Cảm ơn tình yêu 5:45 Dọc đường quê hương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dạy nghề và việc làm Dạy nghề cho công nhân lao...