Lịch Phát Sóng Đắk Lắk TV

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 11/8/2019

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 Thời sự tiếng M’Nông 6h15 Đắk Lắk buổi sáng 6h35 Chính sách mới –...

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 6/8/2019

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h35 Chính sách mới – Văn bản mới 6h40 Phim truyện ĐL: Phụ nữ đào...

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 5/8/2019

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 PTL: Cho đi là còn mãi 6h15 Đắk lắk buổi sáng 6h35 Mỗi tuần...