Lịch Phát Sóng Đồng Tháp TV

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 11/8/2019

00g00 Phim truyện : Tùy Đường xưng hùng–Phần 2- Tập 41,42 01g30 Phim truyện Việt Nam: Đoạn trường nam ai- Tập 30,31 03g00 Ca cổ 03g45 Phim truyện Việt Nam :Mơ đi-Tập 2,3 04g15...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 5/8/2019

00g00 Phim truyện : Tùy Đường xưng hùng-Phần 2- Tập 29,30 01g30 Phim truyện Việt Nam: Đoạn trường nam ai-Tập 18,19 03g00 Ca cổ 03g45 Phim truyện Việt Nam: Nhật ký vợ chồng son-Tập...