Lịch Phát Sóng Gia Lai TV

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 11/8/2019

05h45: Chào ngày mới 06h15: An ninh Gia Lai 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim Bến đò xưa lặng lẽ (Tập 8) 07h45: Nhịp sống nông thôn 08h00: Trang địa...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 6/8/2019

05h45: Chào ngày mới 06h15: Hải quân 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim Chuyện của Ren (Tập 4) 07h45: Giáo dục đào tạo 08h00: Trang địa phương Đăk Đoa 08h15:...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 5/8/2019

05h45: Chào ngày mới 06h15: Thanh niên 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim Chuyện của Ren (Tập 3) 07h45: Hộp thư truyền hình 08h00: Tạp chí Môi trường 08h15: Ca...