Lịch Phát Sóng Hà Tĩnh TV

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 11/8/2019

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:30 Nông thôn mới Xây dựng nông thôn mới ở xã bãi ngang Cẩm...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 6/8/2019

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Góc nhìn thời sự Hậu thép – Dư địa tăng trưởng mới chưa được khơi thông...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 5/8/2019

05:30 Đài hiệu- Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thị trường tiêu dùng Gạch ốp lát và sự lựa chọn của người tiêu dùng 06:40 Giới...