LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 11/8/2019

00h45: Thời sự Hậu Giang 01h05: Dân vận khéo 01h15: Ca nhạc – Hương tình ngày cũ 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người dân 02h15: Cuộc sống số 02h30: Nhạc trẻ…

Thích

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 10/8/2019

00h40: Thời sự Hậu Giang 01h00: Kiến thức vàng 01h15: Ca nhạc – Tự tình quê hương 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người dân 02h15: Bản tin tiếng Khmer 02h30: Tình…

Thích

Lịch phát sóng Hậu Giang TV hôm nay ngày 9/8/2019

00h45: Thời sự Hậu Giang 01h00: Phóng sự – An toàn vệ sinh lao động 2019 01h15: Ca nhạc – Bài ca đất phương nam 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người…

Thích

Lịch phát sóng Hậu Giang TV hôm nay ngày 8/8/2019

00h45: Thời sự Hậu Giang 01h05: Nói và làm 01h15: Ca nhạc – Bến quê 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người dân 02h15: Học bổng ADC 02h30: Nhạc trẻ – MV…

Thích

Lịch phát sóng Hậu Giang TV hôm nay ngày 7/8/2019

00h45: Thời sự Hậu Giang 01h05: Diễn đàn doanh nghiệp 01h15: Ca nhạc – “Tình thắm duyên quê” 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người dân 02h15: Đại đoàn kết toàn dân…

Thích

Lịch phát sóng Hậu Giang TV hôm nay ngày 6/8/2019

0h45: Thời sự Hậu Giang 01h00: Thần nông vi hành 01h15: Ca nhạc – “Miền tây mến yêu” 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người dân 02h15: Bài ca không quên –…

Thích

Lịch phát sóng Hậu Giang TV hôm nay ngày 5/8/2019

00h45: Thời sự Hậu Giang 01h05: Hộp thư truyền hình 01h20: Ca nhạc – “Chờ người” 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người dân 02h15: Mẹ chồng nàng dâu 02h40: Ca nhạc…

Thích

Lịch phát sóng Hậu Giang TV hôm nay ngày 4/8/2019

00h45: Thời sự Hậu Giang 01h05: Nông nghiệp xanh 01h15: Ca nhạc – “Duyên quê” 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người dân 02h15: Trích đoạn Sân Khấu – “Người tình trên…

Thích

Lịch phát sóng Hậu Giang TV hôm nay ngày 3/8/2019

00h40: Thời sự Hậu Giang 01h00: An ninh Hậu Giang 01h15: Ca nhạc – “Về dưới mái nhà” 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người dân 02h15: Bản tin tiếng Khmer 02h30:…

Thích

Lịch phát sóng Hậu Giang TV hôm nay ngày 2/8/2019

00h30: Thời sự Hậu Giang 01h00: Văn hóa văn nghệ Hậu Giang 01h15: Ca nhạc – “Tình quê hương” 02h00: Vì người tiêu dùng 02h10: Chính phủ với người dân 02h15: Thông điệp cuộc sống…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools