Lịch Phát Sóng Hưng Yên TV

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 24/8/2019

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 24/8/2019

05:30 Thể dục buổi sáng 05:45 Phim tài liệu: Người giữ thành HTX 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:20 Phim tài liệu: Văn Lâm đường đến tương lai 06:40 Thời sự đồng bằng sông...

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 23/8/2019

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 23/8/2019

05:30 Thể dục buổi sáng 05:45 Phim tài liệu: Thu hút trí thức trẻ xã nghèo phép thử niềm tin 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:20 Bản tin quốc tế 06:25 Bản tin văn...

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 11/8/2019

05:30 Thể dục buổi sáng 05:45 Phim tài liệu: Mất vàng nơi núi bạc 05:55 Thông tin cùng nhà nông 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:25 An toàn giao thông 06:30 Thời sự đồng...

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 6/8/2019

05:30 Thể dục buổi sáng 05:45 Phim tài liệu: Tấm gương mở 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:20 Bản tin quốc tế 06:25 Bản tin y tế 06:30 Thời sự đồng bằng sông Hồng...

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Hưng Yên TV ngày 5/8/2019

05:30 Thể dục buổi sáng 05:45 Phim tài liệu: Mỏ “đắng” Tân Cang 06:00 Thời sự Hưng Yên 06:20 Bản tin quốc tế 06:25 An toàn giao thông 06:30 Thời sự đồng bằng sông...