Lịch Phát Sóng Kiên Giang TV

Lịch phát sóng Kiên Giang TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Kiên Giang TV ngày 11/8/2019

05h15 : Nhạc hiệu – Chào cờ buổi sáng – Giới thiệu chương trình 05h20 : Hướng dẫn tập thể dục buổi sáng 05h30 : Thời sự Kiên Giang – Dự báo thời tiết...

Lịch phát sóng Kiên Giang TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Kiên Giang TV ngày 6/8/2019

05h15 : Nhạc hiệu – Chào cờ buổi sáng – Giới thiệu chương trình 05h20 : Hướng dẫn tập thể dục buổi sáng 05h30 : Thời sự Kiên Giang – Dự báo thời tiết...

Lịch phát sóng Kiên Giang TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Kiên Giang TV ngày 5/8/2019

05h15 : Nhạc hiệu – Chào cờ buổi sáng – Giới thiệu chương trình 05h20 : Hướng dẫn tập thể dục buổi sáng 05h30 : Thời sự Kiên Giang – Dự báo thời tiết...