Lịch Phát Sóng Lào Cai TV

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 11/8/2019

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 11/8/2019

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:30 Truyền hình thực tế tiếng Hmông + Ca nhạc tiếng Hmông 06:00 Phim truyện: Nghiệt Oan – T6 06:50 Trang địa phương Si Ma Cai...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 6/8/2019

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:30 Dân tộc phát triển tiếng Dao 06:00 Phim truyện: Nghiệt Oan – T1 06:50 Truyền hình thanh niên: Gương sáng đoàn viên 07:00 Thời sự...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 5/8/2019

05:27 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:30 Chuyện của tôi Dao: Nghề nuôi ong và sự ra đời của tổ nghề nghiệp nuôi ong 06:00 Phim truyện: Sóng gió cuộc đời –...