Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 5/8/2019

5h35: Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin: Ninh Thuận trong tuần 6h40: An ninh: Ninh Thuận 7h00: Phim Hàn Quốc: Thiên thần nổi giận – Tập: 30 – 31...