Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 5/8/2019

05:35 Chương trình Thời sự sáng + S Việt Nam 06:05 Vì chủ quyền biển đảo: Xây dựng thế trận vững chắc trên biển 06:15 Ký sự: Món ngon QT – Tép nhảy Bàu...