Lịch Phát Sóng Sóc Trăng TV

Lịch phát sóng Sóc Trăng TV 2 ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Sóc Trăng TV 2 ngày 5/8/2019

05h30: Chương trình tiếng Khmer 07h00: Sống khỏe 360: Nhận diện ung thư não thế nào 07h10: Sóc Trăng ngày mới 07h40: Phim TQ: Tháng ngày tươi đẹp 09h10: Phim tài liệu: Chung một...

Lịch phát sóng Sóc Trăng TV 1 ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Sóc Trăng TV 1 ngày 5/8/2019

05h00: Cuộc sống tươi đẹp Xem lại 05h05: Chương trình ca nhạc Xem lại 05h35: Phim Tài Liệu Xem lại 06h00: Sóc Trăng Ngày Mới Xem lại 06h30: Sống khỏe 360 Xem lại 06h40:...