Lịch Phát Sóng Sơn La TV

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 6/8/2019

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 6/8/2019

05:25 Nhạc hiệu STV + Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Hội diễn CNVC LĐ-LĐ tỉnh Sơn La năm 2019 06:00 Chào ngày mới 06:15 CM Cải cách hành chính: Công tác...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 5/8/2019

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 5/8/2019

05:25 Nhạc hiệu STV + Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Hội diễn CNVC LĐ-LĐ tỉnh Sơn La năm 2019 06:00 Chào ngày mới 06:15 CM phòng chống ma túy 06:30 Thời...