Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 5/8/2019

5:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên đề: Phát huy vai trò cán bộ biệt phái ở cơ sở 06:00 Giai điệu xứ Tuyên 06:30 Thời sự TTV (Chào...