LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng ANTV ngày 1/9/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 45/55 00:50 Lệnh truy nã 01:00 Kỹ năng sống : Kỹ năng nhận biết và chăm sóc trẻ tự kỷ 01:20 An ninh với cuộc sống (7) : Cảnh giác…

Thích

Lịch phát sóng ANTV ngày 31/8/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 44/55 00:50 Lệnh truy nã 01:00 Kỹ năng sống : Kỹ năng cần thiết dành cho nữ gia sư khi đi dạy thêm, P2 01:20 An ninh với cuộc…

Thích

Lịch phát sóng ANTV ngày 30/8/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 43/55 00:50 Lệnh truy nã 01:00 Kỹ năng sống : Kỹ năng chăm sóc và giáo dục mầm non, tập 3: Chăm sóc và giáo dục trẻ trong độ…

Thích

Lịch phát sóng ANTV ngày 29/8/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 42/55 00:50 Lệnh truy nã 01:00 Kỹ năng sống : Kỹ năng cần thiết dành cho nữ gia sư khi đi dạy thêm, P1 01:20 An ninh với cuộc…

Thích

Lịch phát sóng ANTV ngày 28/8/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 41/55 00:50 Lệnh truy nã 01:00 Bảo vệ pháp luật : Truy tìm sát thủ có bờ vai vuông 01:20 An ninh với cuộc sống (7) : Cảnh báo nguy…

Thích

Lịch phát sóng ANTV ngày 27/8/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 40/55 00:50 Lệnh truy nã : Lệnh truy nã 27/08/19 01:00 ANTV kết nối muôn phương : Số 34/2019 01:20 An ninh với cuộc sống (7) : Giao dịch ảo mất…

Thích

Lịch phát sóng ANTV ngày 26/8/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 39/55 00:50 Lệnh truy nã : Lệnh truy nã 26/08/19 01:00 Kỹ năng sống : Kỹ năng chăm sóc và giáo dục mầm non, tập 2: Chăm sóc và giáo…

Thích

Lịch phát sóng ANTV ngày 25/8/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 38/55 00:50 Lệnh truy nã 01:00 Kỹ năng sống : Kỹ năng chăm sóc và giáo dục mầm non, tập 1: Chăm sóc trẻ 24-36 tháng tuổi 01:20 An…

1 Thích

Lịch phát sóng ANTV ngày 24/8/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 37/55 00:50 Lệnh truy nã 01:00 Kỹ năng sống : Giúp đỡ người khiếm khuyết về vận động tham gia giao thông 01:20 An ninh với cuộc sống (7) :…

Thích

Lịch phát sóng ANTV ngày 23/8/2019

00:00 Phim truyện 16h30 : Chiêu Dao, tập 36/55 00:50 Lệnh truy nã 01:00 Kỹ năng sống : Ứng xử thế nào khi người khiếm thị cần giúp đỡ 01:20 An ninh với cuộc sống (7) : Xử…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools