LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng VTV4 ngày 26/8/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Đất mơ xanh – Tập 23…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 ngày 25/8/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Embracing differences – Tôn trọng sự khác biệt 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 ngày 24/8/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sài Gòn đêm thứ 7 Nỗi nhớ dịu…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV4 ngày 23/8/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật Đại nhạc hội ASEAN – Nhật…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 ngày 22/8/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Đất mơ xanh – Tập 22…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 ngày 21/8/2019

00:00 Bản tin thời sự Bản tin thời sự 00:20 Sức sống thể thao Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch Thời tiết du lịch 1 00:30 Vui sống mỗi ngày Vui sống…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 ngày 20/8/2019

00:00 Bản tin thời sự 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày Vui sống mỗi ngày (V4) 01:15 Người Việt bốn phương Người Việt bốn phương 01:30…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 ngày 19/8/2019

00:00 Bản tin thời sự Bản tin thời sự 00:20 Sức sống thể thao Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch Thời tiết du lịch 1 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 ngày 18/8/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Embracing differences – Tôn trọng sự khác biệt 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 ngày 17/8/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu Vở chèo: Nước mắt Hoàng cung…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools