LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng VTV6 ngày 26/8/2019

00:30 Khám phá thế giới Ẩm thực Brazil – Tập 9: Ẩm thực độc đáo của Pantanal 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu – Tập 18 01:45 Hôm nay ai đến? Số 64…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 ngày 25/8/2019

01:30 VTV kết nối 01:45 Hôm nay ai đến? Số 63 02:15 Khám phá thế giới Người nông dân của tương lai 03:00 Ngôi nhà thế hệ số 03:30 Thể thao Tạp chí Cầu lông…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 ngày 24/8/2019

00:30 Khám phá thế giới Ẩm thực Brazil – Tập 7: Nét ẩm thực bang Pernambuco 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu – Tập 16 01:45 Hôm nay ai đến? Số 64 02:15…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV6 ngày 23/8/2019

00:30 Khám phá thế giới Ẩm thực Brazil – Tập 6 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu – Tập 15 01:45 Hôm nay ai đến? Số 65 02:15 Khám phá thế giới Bảo…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 ngày 22/8/2019

00:30 Khám phá thế giới Ẩm thực Brazil – Tập 5: Công thức nấu ăn sáng tạo ở Sertao 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu – Tập 14 01:45 Hôm nay ai đến?…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 ngày 21/8/2019

00:30 Khám phá thế giới 01:00 Phim truyện 01:45 Hôm nay ai đến? 02:15 Khám phá thế giới Hướng tới tương lai– Tập 3 03:30 Thể thao 04:00 Phim truyện 04:45 Khám phá Việt Nam…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 ngày 20/8/2019

00:30 Khám phá thế giới 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu – Tập 15/32 01:45 Hôm nay ai đến? 02:15 Khám phá thế giới Hướng tới tương lai– Tập 2 03:30 Thể thao…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 ngày 19/8/2019

00:30 Khám phá thế giới Ẩm thực Brazil – Tập 2 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu – Tập 14/32 01:45 Hôm nay ai đến? 02:15 Khám phá thế giới Hướng tới tương…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 ngày 18/8/2019

00:30 Khám phá thế giới Ẩm thực Brazil – Tập 1: Nét ẩm thực châu Phi tại Bahia 01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu – Tập 13 01:45 Hôm nay ai đến? Số…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 ngày 17/8/2019

01:00 Phim truyện Lặng yên dưới vực sâu – Tập 12/32 02:15 Khám phá thế giới Lão hoá trong tự nhiên 3 – Quyền lực và sự thống trị 03:00 Chúng ta là một gia…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools