LichPhatSong.Net... hôm nay ngày 26/08/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 26/8/2019

00:00 Thanh xuân gia đình 00:25 Báu vật đại dương Nhân sâm của biển 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện 00:55 Tiếng tơ đồng Nhạc tài tử trong sân khấu cải lương 01:25 Ca nhạc Hồn…

Thích

Lịch phát sóng VTV9 ngày 25/8/2019

00:00 Phim truyện Tơ duyên – Tập 18 00:40 VTV kết nối 00:55 Dân ca Nam bộ Chuyện hẹn hò. 01:25 Tám lạng nửa cân 02:30 Phim sitcom 02:40 Quẳng gánh lo đi 03:00 Nhạc…

Thích

Lịch phát sóng VTV9 ngày 24/8/2019

00:00 Phim truyện Tơ duyên – Tập 17 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Tiếng tơ đồng Nhạc tài tử trong sân khấu cải lương 01:25 Y khoa hiện đại 01:35 Cười vui lắm…

2 Thích

Lịch phát sóng VTV9 ngày 23/8/2019

00:00 Phim truyện Tơ duyên – Tập 16 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca Nam bộ Những năm tháng không quên 01:25 Bếp quê 01:35 Cười vui lắm 01:45 Phim truyện Hoa…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/8/2019

00:00 Phim truyện Tơ duyên – Tập 15 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Tiếng tơ đồng Đờn ca tài tử trong du lịch 01:25 Chợ khéo cơm ngon 01:35 Cười vui lắm 01:45…

Thích

Lịch phát sóng VTV9 ngày 21/8/2019

00:00 Phim truyện Tơ duyên – Tập 14/35 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca nhạc cổ Chiếc nón quê hương_VTVNT 01:25 Ăn vặt miền Tây 01:35 Cười vui lắm 01:45 Phim truyện…

Thích

Lịch phát sóng VTV9 ngày 20/8/2019

00:00 Phim truyện Tơ duyên – Tập 13/35 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca Nam bộ Dòng sông nỗi nhớ 01:25 Dạo quanh thị trường 01:35 Cười vui lắm 01:45 Phim truyện…

Thích

Lịch phát sóng VTV9 ngày 19/8/2019

00:00 Thanh xuân gia đình 00:25 Báu vật đại dương Bào ngư vịnh Nha Trang 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện 00:55 Tiếng tơ đồng Đờn ca tài tử trong du lịch 01:25 Ca nhạc Những…

Thích

Lịch phát sóng VTV9 ngày 18/8/2019

00:00 Phim truyện Tơ duyên – Tập 12 00:40 VTV kết nối 00:55 Dân ca nhạc cổ Chiếc nón quê hương 01:25 Tám lạng nửa cân 02:30 Phim sitcom 02:40 Quẳng gánh lo đi 03:00…

Thích

Lịch phát sóng VTV9 ngày 17/8/2019

00:00 Phim truyện Tơ duyên – Tập 11 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Tiếng tơ đồng Đờn ca tài tử trong du lịch 01:25 Y khoa hiện đại 01:35 Cười vui lắm 01:45…

Thích

Lịch Phát Sóng - Cập nhật lịch truyền hình phát sóng Việt Nam
  • SEO by: Seo Seo Tools