Lịch Phát Sóng VTV9

Lịch Phát Sóng VTV9 cập nhật Lịch Truyền Hình VTV9 hôn nay, ngày mai, Lịch tivi VTV9 nhanh nhất. Lịch phát sóng truyền vtv Việt Nam…lich phat song vtv9

Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 22/10/2019

00:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua – Tập 32 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca Nam bộ Quê hương tình mẹ 01:25 Dạo quanh thị trường 01:35 Khi các...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 21/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 21/10/2019

00:00 Thanh xuân gia đình 00:25 Báu vật đại dương Mùa cá dìa 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện 00:55 Tiếng tơ đồng Đờn ghita điện tử Việt Nam 01:25 Ca nhạc Bao đêm không...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 20/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 20/10/2019

00:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua – Tập 31 00:40 VTV kết nối 00:55 Hòa điệu đất Chín Rồng Cuộc đời của mẹ 02:30 Chung tay kết nối 02:40 Quẳng gánh lo...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 19/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 19/10/2019

00:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua – Tập 30 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Tiếng tơ đồng Đờn ghita điện tử Việt Nam 01:25 Y khoa hiện đại 01:35 Mêkong...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 18/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 18/10/2019

00:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua – Tập 29 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca Nam bộ Quê hương tình mẹ 01:25 Bếp quê 01:35 Khi các thánh xa...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 17/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 17/10/2019

00:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua – Tập 28 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Tiếng tơ đồng Kiểu dây lai trên đờn ghita Việt Nam 01:25 Chợ khéo cơm ngon...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 16/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 16/10/2019

00:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua – Tập 27 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca nhạc cổ Mùa hoa bưởi 01:25 Ăn vặt miền Tây 01:35 Khi các thánh...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 15/10/2019

00:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua – Tập 26 00:45 Khu phố Ùm Bà Lằng 00:55 Dân ca Nam bộ Hoa sử Việt 01:25 Dạo quanh thị trường 01:35 Khi các thánh...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 14/10/2019

00:00 Thanh xuân gia đình 00:25 Báu vật đại dương Săn ghẹ biển 00:40 Mỗi ngày mỗi chuyện 00:55 Tiếng tơ đồng Kiểu dây lai trên đờn ghita Việt Nam 01:25 Ca nhạc Tơ...

Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/10/2019

Lịch phát sóng VTV9 ngày 13/10/2019

00:00 Phim truyện Không như ngày hôm qua – Tập 25 00:40 VTV kết nối 00:55 Hòa điệu đất Chín Rồng Cõng mẹ đi chơi 02:30 Chung tay kết nối 02:40 Quẳng gánh lo...