Lịch phát sóng truyền hình hàng ngày, lịch chiếu phim truyền hình cập nhật 24/7

Lịch phát sóng SCTV 1 hôm nay

Ngày: 29/06/2022
Lịch phát sóng, lịch truyền hình kênh SCTV 1 hôm nay mới được chúng tôi cập nhật
Lịch phát sóng truyền hình kênh SCTV 1 ngày 29/06/2022
Thời gian Chương trình
00:00:00 THẢ LƯỚI BẮT EM - TẬP43,44
00:30:00 LÀNG CƯỜI CƯỜI CẢ LÀNG_2021_TẬP 4
01:00:00 NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU_TẬP 11
01:26:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 1_SX1.5
02:00:00 NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI_TẬP 77
02:12:00 NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI_TẬP 78
02:23:00 THANH LIÊM_RD_HTSX
03:00:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 3 - TẬP 3
03:22:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 3 - TẬP 4
04:00:00 NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU_TẬP 11
04:26:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 1_SX1.5
05:00:00 XÓM HÓM_TẬP 75
05:17:00 XÓM HÓM_TẬP 76
05:34:00 XÓM HÓM_TẬP 77
06:00:00 THẢ LƯỚI BẮT EM - TẬP45,46
06:30:00 LÀNG CƯỜI CƯỜI CẢ LÀNG_2021_TẬP 5
07:00:00 NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU_TẬP 12
07:20:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 2_SX1.5
08:00:00 NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI_TẬP 79
08:12:00 NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI_TẬP 80
08:22:00 KÉN RỂ 2_RD_HTSX
09:00:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 3 - TẬP 5
09:21:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 3 - TẬP 6
10:00:00 NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU_TẬP 12
10:20:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 2_SX1.5
11:00:00 XÓM HÓM_TẬP 78
11:18:00 XÓM HÓM_TẬP 79
11:39:00 GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG_TGCT61(N)
12:00:00 THẢ LƯỚI BẮT EM - TẬP47,48
12:30:00 LÀNG CƯỜI CƯỜI CẢ LÀNG_2021_TẬP 6
13:00:00 NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU_TẬP 13
13:20:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 3_SX1.5
14:00:00 NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI_TẬP 81
14:11:00 NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI_TẬP 82
14:23:00 VÌ SAO TÔI CHẾT_RD_HTSX
15:00:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 3 - TẬP 7
15:22:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 3 - TẬP 8
16:00:00 NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU_TẬP 13
16:20:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 3_SX1.5
17:00:00 XÓM HÓM_TẬP 80
17:23:00 XÓM HÓM_TẬP 81
18:00:00 THẢ LƯỚI BẮT EM - TẬP49,50
18:30:00 LÀNG CƯỜI CƯỜI CẢ LÀNG_2021_TẬP 7
19:00:00 NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU_TẬP 14
19:22:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 4_SX1.5
20:00:00 NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI_TẬP 83
20:11:00 NHỮNG CÔ NÀNG RẮC RỐI_TẬP 84
20:23:00 LẦM_RD_HTSX
21:00:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 3 - TẬP 9
21:21:00 HẬU DUỆ ÔNG NĂM BẢNH - PHẦN 3 - TẬP 10
22:00:00 NHẠC PHỤ LẮM CHIÊU_TẬP 14
22:22:00 TỨ ĐỔ TƯỜNG_PHẦN 4_SX1.5
23:00:00 XÓM HÓM_TẬP 82
23:22:00 XÓM HÓM_TẬP 83
23:41:00 LỚP HỌC_TGCT62(N)
Cập nhật 29-06-2022 10:01:35
Giới thiệu về SCTV 1
SCTV1

Giới thiệu

author Xin chào! Lichphatsong.net là trảng chuyên tổng hợp lịch phát sóng các kênh, chương trình truyền hình hàng đầu ở Việt Nam và thế giới
Learn More →

Nổi bật trong tuần